setterbladforlag

HUNDRA ÅR PÅ BODARNA

Ett officersboställe i krig och fred

av Barbro Bursell

 

utkommer 25 september

Pinntorpafruns minnen

Förlaget siktar på en utgivning av böcker inom svensk humaniora och särskilt historia, släkthistoria, kulturhistoria, biografier, släktforskning, herrgårds- och godshistoria, konstvetenskap och kulturgeografi. Förlaget kan också anlitas för publicering av avhandlingar inom nämnda ämnen.

 

Marianne Setterblad som driver förlaget är även anställd på Riddarhuset som mångårig redaktör för Adelskalendern, har en fil kand i kulturgeografi, driver Ericsbergsprojektet och är ordförande i Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening.