setterbladforlag

M A R G A R E T A R E G I N A

- vid Gustav Vasas sida

 

”Boken är elegant, lärd och lättsam”

Axess Magasin om den nya biografin över Margareta Leijonhufvud.