Hundra år på Bodarna

Hundra år på Bodarna

- ett officersboställe i krig och fred


BARBRO BURSELL


Vad kan ett militärboställes historia säga om den svenska stormaktstiden? Gården Bodarna i Uppland står i centrum för denna skildring av reduktionens offer, brott och straff, fälttåg och umbäranden för indelta officerare och deras arma hustrur hemma på bostället. Det här är också en berättelse om att se om sitt hus. När historien utspelar sig rådde mestadels fred i riket, men det stora nordiska kriget kastar en mörk skugga över perioden.


Med hjälp av ett rikt källmaterial i form av bl.a. husesyns-protokoll, rättegångsprotokoll och kyrkböcker gör Barbro Bursell, docent i etnologi och f.d. chef för Livrustkammaren, en kulturhistorisk framställning av en gård och dess ägares öden under hundra år.


Boken är en fristående fortsättning på William Grey och Brita Tott: en berättelse om krig och kärlek i stormaktstidens Sverige, som handlar om Bodarnas tidigare ägare.
Köp boken på bokus.com


160 sidor, 135 x 210

illustrerad, trådbunden

pärm med skyddsomslag


ISBN 978–91–981513–2–9


Barbro Bursell, är docent i etnologi och har arbetat som museiman, senast som överintendent och chef för Livrust-kammaren, Skokloster slott och Hall-wylska museet. Hon har skrivit ett antal artiklar och böcker, bland annat med inriktning på arbetsliv och arbets-kultur. I samband med Livrustkammarens utställning Krigsbyte (2007) skrev hon om de konstskatter som svenskarna tog under krigen på 1600-talet och som nu finns i svenska museer, bibliotek, kyrkor och privathem.

"Hundra år på Bodarna bjuder på mycket intressant läsning för den som vill fördjupa sina kunskaper om det svenska 1600-talet bortom den storpolitiska scenen."


Läs hela recensionen Johannas Deckarhörna