FORLAGET

Förlaget siktar på en utgivning av böcker inom svensk humaniora och särskilt historia, släkthistoria, kulturhistoria, biografier, släktforskning, herrgårds- och godshistoria, konstvetenskap och kulturgeografi.

 

Förlaget kan också anlitas för publicering av avhandlingar och för enklare trycksaker som broschyrer, foldrar, häften.

 

Marianne Setterblad som driver förlaget är även anställd på Riddarhuset som mångårig redaktör för Adelskalendern, har en fil kand i kulturgeografi och är ordförande i Ericsbergs slotts kulturhistoriska förening.