setterbladforlag

ULRIKA ELEONORA -

makten och den nya adeln

1719-1720


Den pfalziska ättens sista monark, drottning Ulrika Eleonora (1688 – 1741), kom till makten under en brytningstid för både land och regent. Under hennes regering 1719 – 1720 lades grunderna för det frihetstida statsskicket och drottningens myndighet inskränktes radikalt. Fram träder dock en kvinna med nedärvd känsla för sin dynasti och för kungamaktens höghet. Den makt Ulrika Eleonora hade kvar utövade hon till fullo.

En av hennes mest uppmärksammade insatser var det sensationella antalet utdelade adelskap. Ulrika Eleonora adlade 182 personer under loppet av tolv månader. Dessutom upphöjdes 48 adelsmän till friherrar och 15 friherrar blev grevar. Detta var ett av de mest beständiga, och mest kontroversiella, beslut hon verkställde vid sin tid på tronen.

 

Vad förklarar då Ulrika Eleonoras beryktade massadlande? Vilka var drottningens adelsmän och hur gick det till när de adlades? Historikern Joakim Scherp tecknar en bild av drottningen och den nya adeln under det dramatiska skeendet då envälde gick över i frihetstid. Historikern Charlotta Forss kompletterar berättelsen med ett tiotal biografier av nyadlade med skilda yrken och olika bakgrund, både kända och okända män – och en kvinna.


”...en gedigen och perspektivrik skildring av ett dramatiskt skede i svensk historia. Den nyanserar den traditionella bilden av Ulrika Eleonora som den fromma hustrun som gick i sin mans ledband. Fram träder istället en drottning som inte nöjde sig med att vara galjonsfigur utan på olika sätt försökte värna sitt dynastiska arv.”

”I de åtföljande biografierna får vi på ett fascinerande vis lära känna några av de personer och familjer som adlades av Ulrika Eleonora. Här träder människorna bakom titlarna fram”. Populär Historia 2019:7

 

"Boken Ulrika Eleonora är ett utmärkt exempel på hur sociologisk, politisk och ekonomisk vetenskap kan presenteras på ett överskådligt, engagerat och pedagogiskt sätt. Så mycket kunskap om ett helt samhällssystem denna bok förmedlar! Fascinerande läsning." Ulf Lindgren, BTJ 2019:12

En gammal herregårdskusk

berättar

CARL-JOHAN PERSSON


Nyutgåva (2021) av kusken Carl-Johan Perssons (1870-1961) memoarer från ett rikt arbetsliv från stalldräng till järnvägsarbetare, till kusk på Hovstallet och slutligen herrgårdskusk vid bl.a. Tidö men främst vid Ericsbergs slott. Minnesbilder från en tid då hästsporten stod högt vid herrgårdarna och stallar och ekipage var deras stolthet och om bilarnas intåg som kommunikationsmedel. Ett kulturhistoriskt dokument från en svunnen tid. Skriven 1939, nyutgåva i samarbete med Vagnshistoriska sällskapet.


Förlaget siktar på en utgivning av böcker inom svensk humaniora och särskilt historia, släkthistoria, kulturhistoria, biografier, släktforskning, herrgårds- och godshistoria, konstvetenskap och kulturgeografi. Förlaget kan också anlitas för publicering av avhandlingar inom nämnda ämnen.


Marianne Wiiburg Setterblad som driver förlaget är också formgivare och mångårig kalenderredaktör på Riddarhuset.