setterbladforlag

Galleristen Gunilla Ahlström:

ett liv med konst och fotografi

EBBA DE FAIRE


Galleristen Gunilla Ahlström - ett liv med konst och fotografi är ett personligt porträtt av en av skånes första kvinnliga gallerister. Mellan åren 1969-1997 drev hon 1+1, ett konstgalleri i Helsingborg för svensk och internationell samtidskonst. Med konstnärer som Ola Billgren, Horst Jansen och David Hockney gjorde galleriet ett tydligt avtryck i sin samtid. I boken skildras Gunilla Ahlströms möten med konsten och hur hon tillsammans med maken Rune har skapat ett liv med konst som medelpunkt. Parallellt med galleristkarriären utvecklade Gunilla Ahlström sina egna konstnärliga begåvningar. I ett eget avsnitt återges delar av Gunillas måleri och fotografi, däribland de många fotografiska porträtten som med stor närvaro ger en inblick i den konst- och kulturscen hon var en del av att skapa. 

 

Vi får också ta del av en brevväxling mellan Gunilla Ahlström och konstnären och fotografen Denise Grünstein kring kreativt skapande, samt en kortare intervju med konstnären Anders Widoff. Texten är sammanställd av konstvetaren Ebba de Faire genom intervjuer med Gunilla Ahlström och hennes familjemedlemmar.


En gammal herregårdskusk

berättar

CARL-JOHAN PERSSON


Nyutgåva (2021) av kusken Carl-Johan Perssons (1870-1961) memoarer från ett rikt arbetsliv från stalldräng till järnvägsarbetare, till kusk på Hovstallet och slutligen herrgårdskusk vid bl.a. Tidö men främst vid Ericsbergs slott. Minnesbilder från en tid då hästsporten stod högt vid herrgårdarna och stallar och ekipage var deras stolthet och om bilarnas intåg som kommunikationsmedel. Ett kulturhistoriskt dokument från en svunnen tid. Skriven 1939, nyutgåva i samarbete med Vagnshistoriska sällskapet.


Ulrika Eleonora: makten och den nya adeln 1719-1720

JOAKIM SCHERP &
CHARLOTTA FORS

Förlaget siktar på en utgivning av böcker inom svensk humaniora och särskilt historia, släkthistoria, kulturhistoria, biografier, släktforskning, herrgårds- och godshistoria, konstvetenskap och kulturgeografi. Förlaget kan också anlitas för publicering av avhandlingar inom nämnda ämnen.


Marianne Wiiburg Setterblad som driver förlaget är också formgivare och mångårig kalenderredaktör på Riddarhuset.