MARGARETA REGINA - vid Gustav Vasas sida


MARGARETA REGINA - vid Gustav Vasas sida, är skriven på uppdrag av Släktföreningen Leijonhufvud som vill uppmärksamma drottning Margareta Leijonhufvuds födelse för 500 år sedan.


Författaren Karin Tegenborg Falkdalen är fil. dr i idéhistoria. I sin avhandling Kungen är en kvinna ( 2003 ) studerade hon den politiska debatt som fördes när kvinnor av dynastiska skäl trädde in som regenter eller monarker under tidigmodern tid. Hon har fortsatt intressera sig för frågor som rör monarkin som institution och dess kvinnosida, och håller även återkommande populärvetenskapliga föredrag i ämnet. I sitt författarskap vill hon skriva fram kvinnorna runt tronen och ur historiens gömmor. Det är de kungliga kvinnorna under Vasatiden som är huvudpersoner i hennes biografier. 


Margareta Regina – vid Gustav Vasas sida, blir hennes tredje populärvetenskapliga biografi.

.


KARIN TEGENBORG FALKDALEN

MARGARETA REGINA

- vid Gustav Vasas sida 

KARIN TEGENBORG FALKDALEN


Var Margareta Leijonhufvud drottningen som gjorde allt rätt? Hon har gått till historien som god, klok och vacker och den som gav Gustav Vasa tio barn varav två blev kungar i Sverige. Ett föredöme för såväl sina döttrar som kommande drottningar.


Margareta Leijonhufvud blir Sveriges drottning 1536. Giftermålet med Gustav Vasa är ett resultat av starka intressen och början på kungafrändernas tid. Denna biografi beskriver henne i rollerna som drottning, maka, mor och syster. Den  ger, utifrån Margaretas perspektiv, en inblick i monarkin under Vasatiden. Här framkommer att hon levde i en miljö genomsyrad av politik vilket gav henne handlingsutrymme och möjlighet till makt och

inflytande.


I Margareta Regina träder drottningen fram – ur kungens skugga till hans sida – som en viktig person i Vasatidens politiska nätverk.

Författaren Karin Tegenborg Falkdalen, fil dr i idéhistoria, har tidigare skrivit om Gustav Vasas döttrar och om hans tredje hustru. Nu kompletterar hon med historien om drottning Margareta Leijonhufvud.128 sidor, illustrerad, trådbundet hårdband

med skyddsomslag.

APRIL 2016


ISBN 978-91-981513-1-2”Boken är elegant, lärd och lättsam”...


AXESS MAGASIN om den nya biografin över Margareta Leijonhufvud. Recensenten lyfter fram drottningens kontakter med utländska kungligheter och hennes inrikespolitiska roll i den tid då Sverige blev arvkungadöme. En ”politisk partner” till Gustav Vasa.

”I äldre historieskrivning beskrivs Margareta som plikttrogen, duglig, mild, öm och kärleksfull. Den nya biografin förändrar inte bilden nämnvärt, men boken är elegant, lärd och lättsam, skuggorna skingras och drottningen blir en del av tiden och sammanhanget”.


"Med sin biografi visar författaren hur skickligt drottning Margareta var på att motsvara tidens högt ställda förväntningar...

POPULÄR HISTORIA nr 8/2016


Bokbloggar om Margaret Regina - vid Gustav Vasas sida:


"För sin tid får man ändå säga att hon gjorde karriär, hon som blev drottning och vad det verkar även hade ett visst inflytande över den hetlevrade Gustav Vasa." JOHANNAS DECKARHÖRNA


Riksbyggarens svartmålade drottning (i motsats till och den goda) BOSONS HISTORIA


RECENSION I BTJ-HÄFTET:

God, klok och vacker. Så beskrivs Margareta Leijonhufvud i historieböckerna, om hon nu överhuvudtaget omnämns. Här lyfter idéhistorikern Karin Tegenborg Falkdalen fram kvinnan som blev Gustav Vasas andra hustru och mor till tio barn, varav två blev kungar. Född i en inflytelserik familj, blev hon drottning av Sverige i en politiskt orolig tid där hon fick handlingsutrymme och möjlighet till makt och inflytande. Vasatiden beskrivs ur hennes perspektiv. Hon hade inte bara hand om barn och gods utan utförde uppdrag åt kungen och korresponderade med drottningar och prinsessor i Europa. Ur dokumenten kan läsas att hon var kompetent och hade sin mans förtroende. Hon har framhållits som ett föredöme för senare drottningar. Detta är en välskriven och intressant bok som är lämplig från gymnasiet och uppåt. Källförteckning, personregister, bildförteckning och ett släktträd finns i slutet. Helhetsbetyg: 3. – Anna-Karin Skoglund.