Ulrika Eleonora

ULRIKA ELEONORA -

makten och den nya adeln

1719-1720


Den pfalziska ättens sista monark, drottning Ulrika Eleonora (1688 – 1741), kom till makten under en brytningstid för både land och regent. Under hennes regering 1719 – 1720 lades grunderna för det frihetstida statsskicket och drottningens myndighet inskränktes radikalt. Fram träder dock en kvinna med nedärvd känsla för sin dynasti och för kungamaktens höghet. Den makt Ulrika Eleonora hade kvar utövade hon till fullo.

En av hennes mest uppmärksammade insatser var det sensationella antalet utdelade adelskap. Ulrika Eleonora adlade 182 personer under loppet av tolv månader. Dessutom upphöjdes 48 adelsmän till friherrar och 15 friherrar blev grevar. Detta var ett av de mest beständiga, och mest kontroversiella, beslut hon verkställde vid sin tid på tronen.

 

Vad förklarar då Ulrika Eleonoras beryktade massadlande? Vilka var drottningens adelsmän och hur gick det till när de adlades? Historikern Joakim Scherp tecknar en bild av drottningen och den nya adeln under det dramatiska skeendet då envälde gick över i frihetstid. Historikern Charlotta Forss kompletterar berättelsen med ett tiotal biografier av nyadlade med skilda yrken och olika bakgrund, både kända och okända män – och en kvinna.


”...en gedigen och perspektivrik skildring av ett dramatiskt skede i svensk historia. Den nyanserar den traditionella bilden av Ulrika Eleonora som den fromma hustrun som gick i sin mans ledband. Fram träder istället en drottning som inte nöjde sig med att vara galjonsfigur utan på olika sätt försökte värna sitt dynastiska arv.”

”I de åtföljande biografierna får vi på ett fascinerande vis lära känna några av de personer och familjer som adlades av Ulrika Eleonora. Här träder människorna bakom titlarna fram”. Populär Historia 2019:7

 

"Boken Ulrika Eleonora är ett utmärkt exempel på hur sociologisk, politisk och ekonomisk vetenskap kan presenteras på ett överskådligt, engagerat och pedagogiskt sätt. Så mycket kunskap om ett helt samhällssystem denna bok förmedlar! Fascinerande läsning." Ulf Lindgren, BTJ 2019:12

MATERIAL WORLDS.

Queen Hedwig Eleonora as collector and patron of the arts

LISA SKOGH 


Material worlds explores the patronage and collecting of Queen Hedwig  Eleonora of Sweden (1636–1715). The book principally focuses on three of her areas of interest, grouped as metaphorical material worlds: pictures, wonders and knowledge.


It looks at Hedwig Eleonora’s patronage of portraitists, miniaturists, ivory sculptors, hardstone carvers, jewellers and goldsmiths, as well as ideas on natural resources, rarities and scholarship, which all were of great significance to the visual display and political culture created around the Swedish royal court. Furthermore, the study of her collections brings to light the influence of her international connections, including agents of exclusive commodities and scholars, as well as the great importance of her continental family network, the most notable are the courts at Gottorf and Dresden, whose patronage patterns are mirrored in the symbolic environments created by Hedwig Eleonora.


This book contributes to the body of scholarship on early modern patronage and collecting by looking at how Hedwig Eleonora through these material worlds established a significant arena of cultural and political power, which was to last more than half a century, and although acting in Sweden, it mirrored very much the taste and activities of the continent.
359 sidor, rikt illustrerad, mjukband

Okt 2013.

ISBN 978-91-7190-184-2


FÖRLAG: Centrum för Vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien

Bidrag till

Kungl. Vetenskapsakademiens historia nr. 44DISTRIBUTÖR: Setterblad förlagFinns i BOKINFOSetterblad förlag är även stolt distributör av Material Worlds. Queen Hedwig Eleonora as Collector and Patron of the Arts utgiven av Centrum för Vetenskapshistoria vid Kungl. Vetenskapsakademien. Fil. dr. Lisa Skoghs avhandling från okt 2013 (Stockholms universitet).


Lisa Skogh - alumni spotlight